Aanbod

Wie zijn wij?

CASS is multidisciplinair samengesteld. Onze hulpverleners hebben een graduaat / bachelor diploma (toegepaste psychologie, ergotherapie, orthopedagogie) of licentiaat / master diploma (orthopedagogie, klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, schoolpsychologie) en hebben reeds verschillende jaren expertise opgebouwd in werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Er wordt sterk ingezet op vorming rond autisme, maar ook op bijkomende problematieken zoals AD(H)D, mentale retardatie, gedragsmoeilijkheden, agressie, angsten en problemen die secundair zijn aan het autisme zoals eetproblemen, slaapmoeilijkheden, zindelijkheidsproblemen, …
Verder hebben onze medewerkers een uitstekende kennis van de sociale kaart autisme in Limburg waardoor er meteen correct kan doorverwezen worden naar de juiste dienst.
Er is een samenwerkingsverband met de thuisbegeleidingsdienst van LSA waardoor er uitwisseling van kennis en expertise met betrekking tot autisme kan plaatsvinden.

Doelgroep

CASS richt zich naar cliënten met vragen rond ASS. Er zijn geen leeftijdsgrenzen vastgelegd, dus zowel kinderen, jongeren als volwassenen en hun netwerk kunnen bij ons terecht. We begeleiden cliënten onafhankelijk van het ontwikkelingsniveau, al dan niet met bijkomende beperkingen.

Inhoud van begeleiding

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek wordt er informatie verstrekt met betrekking tot het aanbod, wordt er dieper ingegaan op inhoudelijke vragen en worden een aantal administratieve formaliteiten vervuld.
De inhoud van het begeleidingsprogramma wordt besproken met en mee opgesteld door de cliënt en/of zijn netwerk. Het kan ondermeer gaan over aanreiken van informatie over ASS, ondersteunen van de emotionele verwerking van de cliënt en zijn netwerk, zoeken naar haalbare organisatie van de gezinscontext, rekening houdend met andere gezinsleden, doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten of voorzieningen of geven van orthopedagogische adviezen voor het dagelijkse leven en speladviezen.
De contacten gaan door in gebouw Wegwijs, Donkweg 49, Zonhoven.